تغییر در مفاهیم از زمان اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده است و حتی اکنون نیز برخی از سران به دنبال تغییر مفاهیم هستند تا بتوانند از جنبش های اجتماعی که به دنبال گسترش فسادها شعله ور می شود، جلوگیری کند.

"> فساد اقتصادی آتش جنبش های اجتماعی را شعله‌ور می‌کند
يكشنبه ۳۰ ، ارديبهشت ۱۳۹۷

>> بازی آنلاین استراتژیک امپراطوری های جاوید  <<
 


امپراطوری های جاوید محبوبترین و پیشرفته ترین بازی استراتژیک آنلاین میباشد که به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. در این بازی شما یکی از دو نژاد امپراتوری ها و یا صحرانشینان را انتخاب کرده و در کنار هزاران بازیکن دیگر لرزه بر تن دشمنان خود می اندازید.
جوایز: در طول سرور مدیریت پاداش های روزانه هفتگی و ماهانه را به بازیکنان برتر اهدا میکند و در پایان هر سرور به بازیکنان و اتحادهای برتر پاداش های ارزنده ای اهدا میگردد.

در کمتر از یک دقیقه ثبت نام و سپس نژاد خود را انتخاب کرده و فرمانروایی خود را آغاز کنید.
بازی امپراطوری های جاوید به دانلود نیاز ندارد و کاملا رایگان است.

برای شروع کلیک کنید 

::::: فساد اقتصادی آتش جنبش های اجتماعی را شعله‌ور می‌کند ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

عصر ایران؛ مریم جعفری - "جورج ویلمرز" مدیر بخش اقتصاد دانشگاه "منچستریونایتد" معتقد است دولتمردان برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای مالی خود مفاهیم را تحریف می کنند. او می گوید تغییر در مفاهیم از زمان اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و حتی اکنون نیز این روند ادامه دارد تا بتوانند از جنبش های اجتماعی که به دنبال گسترش فسادها شعله ور می شود، جلوگیری کند. او در گفت وگویی به بررسی این پدیده پرداخته است:

فساد اقتصادی آتش جنبش های اجتماعی را شعله‌ور می‌کند

* نخستین بار شما از واژه "اختلاس مفهومی" استفاده کردید. می توانید این مفهوم را واضح تر شرح دهید؟

بله. در زمان اتحاد جماهیر شوروی، مردم تنها با اصطلاحات فراگیر سیاسی روبه رو بودند؛ جایی که معناهای ارائه شده با اصل و کاربرد واقعی آنها بسیار متفاوت بود و حتی در برخی موارد این معنا به طور کامل غیرمتجانس مطرح می شد. برای مثال تعاریفی که از واژه "سوسیالیسم" ارائه می شد کاملا به استراتژی رژیم ها بستگی داشت. در آن زمان "عنصر ضدسوسیالیسم" به کسانی اطلاق می شد که بر سر دیدگاه هایشان با حاکمان در مبارزه بودند و واژه "آشوب طلب" به گروهی نسبت داده می شد که به خاطر نبود دموکراسی در سازمان های اجتماعی در مقابل دولت می ایستند. و یا واژه "انترناسیونالیستی" در زمان اتحاد جماهیر شوروی به این معنا به کار می رفت که این افراد تنها با سیاست خارجی مخالف هستند.

همچنین در این زمان کلمات دیگری مانند معنای "انقلاب" و "طبقه کارگر" نیز تحریف شده بود و حتی در زمان کمونیسم این کلمات معنای خود را به کلی از دست داده اند. در سال های قبل از فروپاشی شوروی، مقامات بلندپایه در هراس بودند که این واژه ها با کاربرد واقعی آن در بین مردم رسوخ کند و آنان با مقایسه کاربرد به مفهوم واقعی آنان پی ببرند. در آن زمان اگر در محافل خصوصی هم برخی از این واژه ها به درستی استفاده می کردند عموما حالت کنایه آمیز داشت. در حقیقت هیچ کس به نقش دولت ها در ارائه مفهموم اشتباه واژگان دقت نمی کرد. اما من معتقدم که اکثر تحلیل گران نیز در تشخیص این مسئله که تحریف معنای واژه ها توسط دولتمردان ابزار قدرتمندی برای تسلط حاکمان بر مردم است، ناتوان بوده اند. در چنین شرایطی بود که واژه سوسیالیست قربانی شد. به همین دلیل و به خاطر تحریف واژگان سیاسی، در ادبیات اقتصادی از "اختلاس مفهومی" استفاده کردم چراکه در حال حاضر واژه اختلاس نیز در برخی از کشورها با توجه به نوع نظام تعاریف خاص خود را دارد.

این واژه زمانی که بدون غرض ورزی تعریف می شود، تنها معنای "دزدی" دارد. اما در اکثر کشورها سعی می شود که معنای دزدی از مفعوم اختلاس حذف شود. البته این واژه در ادبیات قرن بیستم و در کارهای ادبی سال 1984 به درستی معنا شده است. در جوامع آرمان گرا اکثر مردم به خوبی می دانند که برنامه دولتمردان آن است که با استفاده از واژه اختلاس به جای دزدی، از بار سیاسی این قبیل فسادهای مالی که معمولا در سطح سران و مدیران ارشد روی می دهد، بکاهند. هرچند که معتقدم شناخت مردم از نیت حاکمان تاثیر به سزایی در کاهش بار منفی اختلاس ندارد.

* پس به همین دلیل این عمل در بیشتر موارد با ابهام روبه رو است و سعی می شود که آن را به سادگی اختلاس بنامند تا دزدی.

به همین خاطر از عبارت اختلاس استفاده کردم. اما شکی وجود ندارد که نام های دیگری برای این عمل وجود دارد. دلیل دیگری که شاید واژه اختلاس برای این نوع از فسادهای مالی مناسب تر باشد، آن است که عموما در این جرائم مردم از دزدی هایی که صورت می گیرند باخبر نمی شود و این ماهیت مفهومی واژه دزدی را تغییر می دهد.

*آیا فکر نمی کنید به دلیل فروپاشی بلوک شرق که از آن با عنوان شکست سوسیالیسم یاد می شود، جهان در بلند مدت با اختلاس های بیشتری مواجه بوده است؟

بله، بر این باورم مفهوم اختلاسی که بعد از شوروی به ارث رسیده است، ریشه در سیاست های آن دوران دارد. استفاده از واژه سوسیالیست برای به تصویر کشیدن سازمان های اجتماعی برای تحریف واژه توتالیتر در اقتصاد، نمونه بارز این ادعا است. هر چند که معتقدم اختلاس مفهومی به توتالیتریسم و سانسور ربطی ندارد اما می توان گفت آزادی بیان ابزار قدرتمندی در جهان کنونی است.

*و این همان دموکراسی است.

فراتر از دموکراسی. زبانی که اکنون در جامعه ما استفاده می شود با زبانی که در دوران کمونیسم استفاده می شد، کاملا متفاوت است اما اکنون نیز در برخی موارد سوءتعبیرها بسیار آشکار است. برای مثال در جهان انگیلسی زبان کلماتی مانند دموکراسی، تمدن، آزادی و ارزش های آزادی خواهی و اخیرا تروریسم، امنیت و جنگ علیه ترور با فراز و نشیب های معنایی استفاده می شود و در اکثر موارد باعث می شود تا ذات استفاده از این کلمات تغییر کند.

بسیاری از منتقدان تاکید می کنند افراد درگیر در عملیات های تروریستی تلاش می کنند در پوشش اخبار و خشونت ها از کلمات آرامش بخش استفاده کنند و این تغییر مفهوم واژگان، این فرصت را به دولتمردان می دهد تا کلمه ترکیبی "جرائم دولتی" را از بین ببرند.

*منظور شما این است که قدرت های غربی اکنون از واژه اختلاس تاثیرگذارتر از زمان کشورهای توتالیتر در بلوک سابق شرقی استفاده می کنند؟

شاید تاثیرگذارتر باشد؛ چرا که دیگر به کنترل و سانسور کامل احتیاج نیست. در سال های آخر امپراتوری شوروی، زمانی که سانسور به شدت اجرا نمی شد نیز این موارد مشاهده می شد. در هر دو زمان اختلاس مفهومی هنوز ابزار قدرتمندی به شمار می آمد. زمانی که مردم به درستی از این حقیقت آگاه شدند که کلمات دیگر حقایق را به تصویر نمی کشد، رژیم های توتالیتر ناچار شدند در سیاست های خود تجدیدنظر کنند زیرا مردم دیگر به خوبی می دانستند استفاده از واژه اختلاس برای سرپوش گذاشتن بر دزدی های دولتی است.

*در یک سال اخیر به ویژه با تحولات خاورمیانه، جهان با جنبش های مردمی جدیدی روبه رو بوده که بر سوسیالیسم تمرکز کمتری داشت، به نظر شما این ناشی از همان تغییر در مفهوم واژگان نیست؟

بله، فکر می کنم که سیاست های زمان شوروی بر مفاهیم بسیار تاثیرگذار بوده است و اکنون به غیر از عده ای محدود، دیگران به دنبال تحلیل و تلاش برای فهمیدن ریشه اصلی کلمات نیستند. اگر کتاب "ویکتور کلمپرر" واژه شناس آلمانی، را مطالعه کنید متوجه می شوید که زبان آلمانی، توسط نازی ها برای سرپوش گذاشتن بر فساد در آن زمان تغییر کرده است.

اکنون نیز اکثر جنبش های اجتماعی ریشه در همین فسادهای مالی دارد که بیشتر حاکمان به ویژه در جهان سوم مرتکب می شوند و فسادهای مالی آنان در پس سانسورها و یا همان تغییر واژگان مخفی می شود. اما این شرایط پس از گسترش آگاهی های عمومی تغییر می کند و آتش جنبش های اجتماعی را شعله ور می کند. این دقیقا همان پدیده ای است که اکنون حاکمان در خاورمیانه با آن روبه رو هستند.

منبع: تایم

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت از جمله مطالب، محتوا و تصاویر متعلق به وطن دانلود میباشد.
استفاده از مطالب وطن دانلود دات کام در سایت ها تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد.