چهارشنبه ۳۰ ، خرداد ۱۳۹۷

>> بازی آنلاین استراتژیک امپراطوری های جاوید  <<
 


امپراطوری های جاوید محبوبترین و پیشرفته ترین بازی استراتژیک آنلاین میباشد که به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. در این بازی شما یکی از دو نژاد امپراتوری ها و یا صحرانشینان را انتخاب کرده و در کنار هزاران بازیکن دیگر لرزه بر تن دشمنان خود می اندازید.
جوایز: در طول سرور مدیریت پاداش های روزانه هفتگی و ماهانه را به بازیکنان برتر اهدا میکند و در پایان هر سرور به بازیکنان و اتحادهای برتر پاداش های ارزنده ای اهدا میگردد.

در کمتر از یک دقیقه ثبت نام و سپس نژاد خود را انتخاب کرده و فرمانروایی خود را آغاز کنید.
بازی امپراطوری های جاوید به دانلود نیاز ندارد و کاملا رایگان است.

برای شروع کلیک کنید 

::::: قیمت خودرو در بازار امروز ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اقتصاد ایران آنلاین:

اتومبيل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

405 ( نمايندگي/

تومان)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ2

( بازار/ تومان)

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

405 ( بازار/

تومان)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ2

(نمايندگي/ تومان)

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5

(نمايندگي/ تومان)

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5

(بازار/ تومان)

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6

( نمايندگي/ تومان)

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6

( بازار/ تومان)

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

206 صندوق

دار V20 ( نمايندگي/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

206 صندوق

دار V20 ( بازار/ تومان)

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

207 دنده

اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

207 دنده

اتوماتيک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس

سال (نمايندگي/ تومان)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پارس

سال(بازار/ تومان)

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

سمند

ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند

ال ايکس (بازار/ تومان)

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تيبا

(نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۹,۲۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۲۹۰,۰۰۰

۱۹,۲۹۰,۰۰۰

تيبا

(بازار/ تومان)

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

تندر

90 مدل E2 (نمايندگي/

تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر

90 مدل E2 (بازار/

تومان)

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

پرادو

( نمايندگي/ تومان)

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

پرادو

(بازار/ تومان)

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کرولا

(نمايندگي/ تومان)

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

کرولا

(بازار/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا

3 ( نمايندگي/ تومان)

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا

3 (بازار/ تومان)

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ياريس

هاچ بک ( نمايندگي/ تومان)

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ياريس

هاچ بک ( بازار/ تومان)

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پراید

111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

پراید

111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

پراید

132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

پراید

132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید

141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید

141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان

اتوماتيک 2000 سي سي (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان

اتوماتيک 2000 سي سي (بازار/تومان)

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا

(نمایندگی/تومان)

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

آزرا

(بازار/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا

(نمایندگی/تومان)

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا

(بازار/تومان)

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت از جمله مطالب، محتوا و تصاویر متعلق به وطن دانلود میباشد.
استفاده از مطالب وطن دانلود دات کام در سایت ها تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد.